Jaa tämä sivu

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Me perustimme mielenterveysseuran

Kaikki alkoi siitä, kun me talouselämän, sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaiset olimme tutustuneet toisiimme. Me olimme alkaneet puhua toisillemme ja – mikä tärkeintä – myös kuunnella toisiamme. Yllätyimme, kun huomasimme kohtaavamme samanlaisia tilanteita. Kokemuksemme osoittautuivat hämmästyttävän yhtäläisiksi: lääkärin on vaikea auttaa potilasta, jonka oireiden taustalla on taloudellista ahdinkoa, ja pankinjohtajan on vaikea auttaa asiakasta, joka taloudellisten vaikeuksien taustalta löytyy vakavaa sairautta.

Pikkuhiljaa alkoi tuntua siltä että me voisimme omine kokemuksinemme olla hyödyksi toisillemme ja opettaa toisiamme. Päätimme selvittää, onko muillakin talouselämän, sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisilla samoja kokemuksia ja sama toive yhteistyöstä. Kutsuimme yhteisen pöydän ääreen ryhmän eri alojen ammatti-ihmisiä, yrittäjiä ja virkamiehiä, työntekijöitä ja työnantajia. Ryhdyimme yhdessä miettimään, voisimmeko käynnistää sellaista moniammatillista yhteistyötä, joka voisi koitua sekä asiakkaittemme että meidän itsemme hyväksi ja josta saattaisi olla hyötyä myös muille.

Näin me alueemme eri alojen ammattilaiset tutustuimme yhä paremmin toisiimme ja toistemme työhön. Päätimme yhdistää osaamistamme ja ammentaa oppia toinen toisiltamme. Huomasimme, että jos joukko eri ammattialojen ihmisiä osaa ja haluaa toimia yhdessä, asiakas, jolla on kimppu erilaisia ongelmia, voi saada riittävän ajoissa apua yhdestä paikasta. Se edistäisi asiakkaan tilanteen paranemista ja säästäisi sekä asiakkaan että työntekijöiden voimavaroja ja samalla kustannuksia.

Huomasimme, että monilla ihmisillä oli useita ongelmia, joista jokainen saattoi olla erikseen hallittavissa mutta jotka herkästi sotkeutuivat pahaksi ongelmavyyhdeksi. Me eri alojen ammattilaiset aloimme tavata asiakkaita yhdessä. Totesimme, että sosiaalitoimen ja terveydenhuollon ammattilaisten tietämystä yritysmaailman ja talouselämän asioissa olisi tarpeen lisätä; usein auttajalla itsellään ei ole edes ymmärrystä siitä, miten taloudellisissa vaikeuksissa oleva elää ja toimii. Mielenterveyden riskitekijöiden tunnistaminen ja perustiedot sairauksista olisi tärkeäkansalaistaito talouselämän ammattilaisille, ja monille muillekin. Yhteistyön ja yhteisen kielen osaaminen korostuu silloin, kun taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi on vain vähän keinoja, mutta asiakkaan ja hänen läheistensä mielenterveyden tukemiseksi kukaan ei ole vielä yrittänytkään tehdä yhtään mitään. Me totesimme, että auttavan tahon pitää ainakin tietää, mistä kunkin asiakkaan ”oikea luukku” löytyy, osata saattaa asiakas sinne ja pystyä huolehtimaan, että hän tulee autetuksi. Meistä alkoi tuntua siltä, että tahdomme saattaa oman moniammatillisen toimintatapamme muidenkin tietoon.

Kun olimme kotvan aikaa toteuttaneet moniammatillista yhteistyötä, jouduimme huomaamaan, että hyväkään ammattitaito ei takaa asiakkaan mielen hyvinvoinnin kohenemista ja säilymistä, jos asiakkaan rinnalle ei löydy yhtään kanssaihmistä. Tiesimme, että vapaaehtoistyölläon merkittävä osuus ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä ja ettämonilla paikkakunnilla oli vapaaehtoistyössä erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä elämän eri aloilta. Toivoimme, että meidänkin alueellammekoulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt ja ammattityöntekijät voisivat alkaa yhdessä tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

Helmikuussa 1994 me perustimme Vammalan-Huittisten seudun Mielenterveysseuran, Suomen Mielenterveysseuran 35. jäsenjärjestön. Perustamalla paikallisen mielenterveysseuran metahdoimmekutsua alueen asukkaita tekemään kanssamme järjestölähtöistä mielenterveystyötä ja sitenedistämään mielen hyvinvointia alueellamme.

Suomalainen yhteiskunta oli vajaa kaksikymmentä vuotta sitten joutunut suureen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen murrokseen. Vapaaehtoiselle mielenterveystyölle oli silloin sosiaalinen tilaus. Vapaaehtoistyötä ja toisistamme välittämistä tarvitaan edelleenkin, siten rakennetaan ihmisten välistä turvaa ja luottamusta.Suomen Mielenterveysseura ja 54 paikallista mielenterveysseuraa sekä nuorten mielenterveysseura Yeesitekevät henkistä hyvinvointia edistävää ja ongelmia ehkäisevää vapaaehtoista mielenterveystyötä nyky-Suomessa. Tule mukaan!

Eeva Suonpää, Toiminnanjohtaja