Jaa tämä sivu

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Asumisvalmennysyksikkö Kätsä opiskelijan silmin

Asumisvalmennusyksikkö tarjoaa tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille ja itsenäistyville nuorille. Muun muassa sosiaalisten verkostojen luominen ja ylläpito, työ- tai opiskeluelämään suuntautuminen, raha-asioiden hallinta, arkinen kodinhoito, etuuksien hakeminen sekä asiakkaan yleiset tulevaisuuden suunnitelmat ovat asioita, joihin Kätsä tarjoaa yksilöllistä tukea ja ohjausta. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus ryhmätoimintaan esimerkiksi ruokaryhmien sekä iltaryhmien kautta. Iltaryhmien aihepiirien kirjo on laaja, virkistävää toimintaa on järjestetty askartelusta ihan keilailuretkeen saakka.

Kätsän asukkaat asuvat kukin omissa vuokrayksiöissään. Tällä hetkellä yksikössä on vuokralla 17 asukasta. Kätsältä saa myös kotiin vietyä tukea ja suunnitteilla on yksikkö, jossa voisi toteuttaa päivätoimintaa.

Suoritan Turun Ammattikorkeakoulussa sosiaalialan koulutusohjelmaa ja tulen valmistumaan vuonna 2015 sosionomiksi (AMK). Kolmeviikkoisen harjoitteluni aihepiirinä on ohjaus ja kuntoutus. Asumisvalmennusyksikkö Kätsä sai mielenkiintoni siitä syystä, että tässä nimenomaisessa paikassa toteutuvat työharjoitteluni ohjaava sekä myös kuntouttava osuus. Heti ensimmäisellä viikolla kiinnitin huomioni siihen, että Kätsällä on aivan erikoisen vastaanottava, tasa-arvoinen ja lämmin ilmapiiri niin asukkaiden ja henkilökunnan kesken kuin molempien osapuolten välillä. Olen alusta saakka tuntenut oloni kotoisaksi ja arvostetuksi. Lisäksi olen saanut olla mukana monenlaisessa toiminnassa: muun muassa henkilökunnan palavereissa, asukaskokouksissa, siivoustarkastuksissa, yksilöajoilla, lenkeillä, ruokaryhmissä, iltaryhmissä sekä tukitalon toimintaan tutustumassa ja Skype-luennolla. Olen saanut paljon tietoa Sastamalan seudun mielenterveysseurasta sekä sen toiminnasta ja sitä kautta kokenut harjoitteluni oikein opettavaiseksi ja antoisaksi. Erityisesti eettiset pohdinnat ovat olleet läsnä usein harjoittelun aikana.

Kätsän henkilökunta on osaavaa ja ammattitaitoista. Keskusteleva ja analysoiva ilmapiiri on innoittanut opiskelijaa itsetutkiskeluun ja edistänyt sitä kautta ammatillista kasvua. Paljon eväitä tulevaisuuteen tuli siis saatua!

Sosionimiopiskelija Nina Jalo