Jaa tämä sivu

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Tukihenkilötoiminnan peruskoulutus alkaa tammikuussa 2017

Tukihenkilötyö on vastuullista, mutta antoisaa ja palkitsevaa työtä toisen ihmisen ja yhteisön hyväksi! Tukihenkilötoimintaan voit osallistua oman elämäntilanteen mukaan. Yhdistyksemme tukihenkilöille järjestetään tehtävissä tarvittava tuki, lisäkoulutus ja työnohjaus. Lisäksi muutaman kerran vuodessa on yhteisiä virkistystapahtumia/retkiä yms. Korvamme myös tukihenkilötoiminnasta aiheutuneita matka- ja puhelinkuluja.

Kysy lisää ja soita (03-5120535) tai ilmoittaudu mukaan kotisivuillamme tästä linkistä Ilmoittautuminen ei ole sitova. 

Seuraava tukihenkilötoiminnan peruskoulutuksemme järjestetään tammi-maaliskuulla 2017. Koulutus toteutetaan Sastamalan Tukitalolla, osoitteessa Puistokatu 2 (Kassantalo). Ilmoittautuneet kutsutaan ennen koulutusta erilliseen haastatteluun, jossa on vielä mahdollista arvioida omia resursseja ja mahdollisuuksia tukihenkilönä toimimiseen. 

Laajuudeltaan koulutus on 35 oppituntia eli 3 opintopistettä. Koulutukseen sisältyy teoriapainotteisen osion lisäksi tututumista ja harjoittelua tulevassa työssä.

Kevään koulutuspäivät ovat lauantaisin, 28.1, 4.2, 18.2, 4.3 ja 11.3 klo 12-16.00 (huom. 18.2. klo 12-16.30) Tukityömuotoihin tutustuminen tapahtuu arki-iltaisin koulutuspäivien välissä.

Koulutuksen jälkeen voit toimia tukihenkilönä kaikissa Suomen Mielenterveysseuran jäsenjärjestöissä. Tukihenkilömme päivystävät ensisijassa valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Toiminnan tultua tutuksi voit saada perehdytystä toimimiseen tukihenkilönä verkkokriisityössä, henkilökohtaisissa tukisuhteissa ja ryhmänohjaajana. Myös Suomen Mielenterveysseuran koulutukset Helsingissä mahdollistavat halukkaille tukihenkilötyössä etenemisen.

Tiedote -alueellista yhteistyötä järjestöjen kesken

Porin Sininauha ry, Rauman Seudun Katulähetys ry, Sastamalan seudun mielenterveysseura ry ja Silta-Valmennusyhdistys Tampereelta ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen, jonka kautta yhdistysten yhteinen tavoite on olla toiminta-alueellaan Pirkanmaalla ja Satakunnassa johtava yleishyödyllinen toimija, asiantuntija ja vaikuttava palvelujentuottaja heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tukena. Palvelut tuotetaan myös uudessa yhteistyömallissa yhdistyspohjaisesti, ja mahdollinen voitto kohdennetaan täysimääräisesti alueellisen hyvinvoinnin kehittämiseen, esimerkiksi lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön, mielenterveyden edistämiseen tai vapaaehtoistyön mahdollistamiseen.
Järjestöjen kohtaama haastava kohderyhmä kasvaa tasaisesti samoin kuin tukea tarvitsevien henkilöiden haasteiden moniuloitteisuus. Esimerkiksi asunnoton tarvitsee usein tukea terveysongelmiin ja leipäjonossa oleva työllistymisen tukemiseen. Masennuksesta kärsii noin 6 % ja alkoholin väärinkäytöstä tai alkoholismista vuosittain noin 4 % väestöstä. Joka toinen suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä elämänsä aikana. Uudessa yhteistyössä järjestöt voivat hyödyntää toistensa erityisosaamista siten, että ihmiset tulevat saamaan kokonaisvaltaisempaa tukea elämän haasteisiin. Näin toimimalla tuettujen henkilöiden pääseminen tasapainoisempaan elämään paranee, joka osaltaan lisää koko alueen hyvinvointia.
Tutkimusten mukaan 10 % suomalaisista aiheuttaa yli 80 % sosiaali- ja terveyskuluista. Yhdistykset kohtaavat näitä ihmisiä päivittäin tuetussa asumisessa, päihdepalveluissa, leipäjonoissa, työpajoilla, ryhmätoiminnoissa ja erilaisissa koulutuspalveluissa.

Ydinosaaminen

Porin Sininauha: Työskentelemme vaikeimmassa asemassa olevien henkilöiden kanssa joilla usein on taustallaan päihdeongelmia, asunnottomuutta ja köyhyyttä. Autamme ihmisiä etsimään ratkaisuja oman elämän hallinnan lisäämiseen ja edistämme heidän arjessa pärjäämistään. Järjestämme mm. asumispalveluita, asunnottomien ensisuojapalveluita, päivätoimintaa sekä työllistämme ja koulutamme. Tavoitteenamme on olla alueellamme vahva vaikuttaja ja asiakaskuntamme edunvalvoja.

 Rauman Seudun Katulähetys: Kohderyhmää ovat vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt – suhteutettuna asumiseen, työllistymiseen tai koulutukseen. Toiminnan lähtökohtana ihmisten aito ammatillinen kohtaaminen – palveluohjaus. Yhdistyksellä on yli 30 työntekijää jotka kohtaavat päivittäin toista sataa kohderyhmän henkilöä, välillisesti useita satoja. Työmuotoja ovat mm. tukiasuminen, kohtaamispaikkatyö, lasten ja nuorten parissa tehtävä työ, tukityöllistäminen, ryhmätoiminnot, koulutustoiminta ja vanhustyö.

 Sastamalan seudun mielenterveysseura: Yhdistys on kansalais- ja kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä. Perustehtävää pyritään toteuttamaan mm ylläpitämällä matalan kynnyksen kriisikeskus Tukitaloa ja auttamalla nuoria itsenäisen elämän alkuun omassa asumisvalmennusyksikössä ja hanketoiminnan avulla. Pieni, mutta yhteiskunnallisesti tärkeä toimintamuoto on myös sosiaalihuollon asiakkaiden edunvalvontatyö – sosiaaliasiamiestoiminta. Verkossa toimiva kriisikeskus Tukinet on yhdistyksen kehittämä palvelu.

 Silta-Valmennusyhdistys: Kohderyhmää ovat vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt, erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset sekä rikostaustaiset. Toiminnan tavoite on tukea ihmistä hänen oman elämän lähtökohdista kohti tavallista elämää. Yhdistyksellä on yli 70 työntekijää, jotka työskentelevät päivittäin lähes 500 kohderyhmään kuuluvan henkilön rinnalla. Työmuotoja ovat mm. psykososiaalinen kuntoutus, työpajatoiminta, ammatillinen koulutus työpajoilla ja aidoissa työelämäympäristöissä, tukityöllistäminen, ryhmätoiminta, etsivä nuorisotyö, haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten vapaa-ajantoiminta ja muut nuorten matalan kynnyksen palvelut.

Nimet ja yhteystiedot
Johanna Huhtala
Porin Sininauha ry
Toiminnanjohtaja
040-720 5825
j.huhtala(at)porinsininauha.fi

Janne Rantala
Rauman Seudun Katulähetys ry
Toiminnanjohtaja
0440-684 947
janne.rantala(at)rskl.fi

Ari Tiensuu
Sastamalan seudun mielenterveysseura ry
Toiminnanjohtaja
040-5822 152
ari.tiensuu(at)tukitalo.com

Kimmo Kumlander
Silta-Valmennusyhdistys ry
Toiminnanjohtaja
050-529 9675
kimmo.kumlander(at)siltavalmennus.fi

Tule Kätsälle ohjaaksi!

Haemme asumisvalmennusyksikkö Kätsälle vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanutta ohjaajaa.

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2016 asti. On mahdollista että työt jatkuvat pidempäänkin. 
Työaika on 37,5 tuntia viikossa ajoittuen pääasiassa arkipäiviin klo 7-19 välille, mutta se voi sisältää myös viikonlopputyötä.
Työsuhteessa noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta ja 1kk koeaikaa.

Palkkaus määräytyy TES:in mukaan kuukausipalkkana, muodostuen tehtävän vaativuuden (vaativuusryhmä 3.), tehtäväkohtaisen sekä henkilökohtaisen palkanosan perusteella.

Hygieniapassin suorittaminen katsotaan eduksi.

Tiedustelut puhelimitse arkisin klo 9-10.00 välillä toiminnanjohtaja Ari Tiensuu (p. 03-5120522) tai ari.tiensuu(at)tukitalo.com

Hakemukset 26.8 mennessä osoitteeseen

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry

Tampereentie 7B

38200 Sastamala

tai sähköpostilla toimisto(at)tukitalo.com

Kutsumme hakemusten perusteella 3-4 hakijaa haastatteluun (haastattelu pidetään 30.-31.8)