Jaa tämä sivu

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

RAY:n avustusesitys 2014: Tukitalolle 436 000 euroa

Raha-automaattiyhdistys esittää Vammalan-Huittisten seudun mielenterveysseura ry:lle yhteensä 436 000 euron avustuksia vuodelle 2014.

Avustukset kohdennetaan RAY:n esityksessä seuraavasti: 165 000 euroa ensiapu- ja kriisikeskuksen toimintaan, 211 000 euroa valtakunnallisen verkkokriisikeskus Tukinetin toimintaan sekä 60 000 euroa kriisiapuun valtakunnallisissa palveluissa kuten kriisipuhelimessa, Tukinetissä ja traumaattisten kriisien jälkihoitoon tarkoitetussa SELMA-ohjelmassa.

"Tehtävämme on tarjota järjestölähtöistä kriisiapua elämän eri kriisi- ja ongelmatilanteissa. Tätä tarkoitusta varten ylläpidämme Tukitaloja Sastamalassa ja Huittisissa. Lisäksi annamme asiantuntija- ja konsultaatiopalveluita, sekä tarjoamme toiminta-alueemme asukkaille mielekkään tavan vaikuttaa omaan ja muiden ihmisten hyvinvointiin.

Tänä päivänä kriisiauttamista tehdään paitsi henkilökohtaisesti asiakkaita tavaten, niin yhä enemmän hyödyntäen tekniikkaa kuten internettiä tai puhelinta. Näillä välineillä toteutettujen palveluiden etuina on lähes ympärivuorokautinen tavoitettavuus, helppokäyttöisyys ja palveluiden saaminen omasta sijaintipaikasta riippumatta.

Yhdistyksessä kehitetty ja edelleen täältä käsin koordinoitu ja ylläpidetty verkkokriisikeskus Tukinet on hyvä osoitus siitä, miten paikallisesti tehtävässä kriisiauttamisessa on tänä päivänä mukana globaali näkökulma apua tarvitsevien voidessa ottaa yhteyttä myös ulkomailta käsin. Tukinet on ollut koko maassamme edelläkävijöitä internetin kautta tapahtuvassa auttamistyössä. Palvelussa on toiminut yksilö- ja ryhmämuotoisissa palveluissa noin kolmenkymmentä eri organisaatiota. Vierailijoita sivustolla on yli 1500 päivässä. Palvelu koetaan siis todella tarpeelliseksi. Auttamistoimintamme sekä muut palvelumme ovat arvostettuja ja vakiintuneita. Olemme saaneet Raha-automaattiyhdistyksen avustusta jo vuodesta 1994 alkaen. RAY:n avustamien toimintojen lisäksi Tukitaloilta saa talous- ja velkaneuvonnan, sosiaaliasiamiehen ja tuetun asumisen palveluja.

Yhdistyksessämme on sitä vastoin ollut kuluneen vuoden aikana monia muutoksia mm. pitkäaikaisen toiminnanjohtaja Eeva Suonpään siirtyessä palvelemaan yhdistystä sen hallituksessa. Samoin yhdistyksen nimi vaihtuu lähiaikoina Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:ksi. Tukitalon asiakas- ja auttamistyöhön näillä muutoksilla ei ole vaikutusta”. Kertoo uusi toiminnanjohtaja Ari Tiensuu.

Järjestölähtöisessä kriisiauttamisessa on palkattujen työntekijöiden rinnalla mukana myös vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Vapaaehtoiset voivat osallistua auttamistyöhön mm. päivystämällä kriisipuhelimessa ja Tukinetissa, pitää ryhmiä sekä työskennellä yksilötukisuhteissa. Tarjoamme vapaaehtoisille hyvän perehdytyksen ja lisäkoulutusmahdollisuudet sekä tarvittavan ammatillisen tuen. Seuraava tukihenkilökoulutus alkaa tammikuussa 2014.