Jaa tämä sivu

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

RAY:n avustusesitys vuodelle 2016

Raha-automaattiyhdistys esittää alustavasti Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:lle yhteensä 517 000 euron avustuksia vuodelle 2016. Avustukset kohdennetaan RAY:n esityksessä seuraavasti: 235 000 euroa kriisikeskustoimintaan ja 282 000 euroa valtakunnallisen verkkokriisikeskus Tukinetin kehitystyöhön, ylläpitoon ja koordinointiin.
Mikäli sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa alkuvuodesta RAY:n esityksen, yhdistyksen avustussumma tulee kasvamaan huomattavasti nykyiseen verrattuna.

"Korotukset ovat tosin tilapäisiä ja ne on tarkoitettu mm Verkkokriisikeskus Tukinetin sivuston uudistamiseen ja kriisikeskuksen uusien palvelumuotojen kehittämiseen.

Kriisikeskuksessa tarjotaan järjestölähtöistä kriisiapua ja -tukea erilaisissa elämän kriisi- ja ongelmatilanteissa. Apua saa kasvokkain, puhelimessa, verkossa ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös ryhmämuotoisesti. Avun hakemisen kynnystä pyritään pitämään mahdollisimman matalana. Palveluissa voi asioida halutessaan anonyymina, eikä asioinnista peritä maksua. Asiakkaita palvelee ammattitaidolla kolme kriisityöntekijää ja 30-40 tehtäviinsä koulutettua vapaaehtoista." Sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Ari Tiensuu.

Kriisiauttamista tehdään paitsi henkilökohtaisesti asiakkaita tavaten, niin myös puhelimessa ja internetissä. Näillä välineillä toteutettujen palveluiden etuina on niiden lähes ympärivuorokautinen toiminta, helppokäyttöisyys ja palveluiden saavutettavuus omasta sijaintipaikasta riippumatta. Erityisesti internetin kautta tapahtuva auttamistyössä on kasvu ollut voimakasta, niin asiakkaiden, kun verkkotyöstä kiinnostuneiden järjestötoimijoiden kesken.

Yhdistyksessä kehitetty ja edelleen täältä käsin koordinoitu ja ylläpidetty verkkokriisikeskus Tukinet on koko maassamme edelläkävijöitä internetin kautta tapahtuvassa auttamistyössä. Tukinet on apua ja tukea tarvitseville asiakkaille tarkoitettu sivusto ja palvelu, jota tarjotaan myös eri järjestöjen käyttöön. Kuluneena vuonna Tukinetissä on toiminut yksilö- ja ryhmämuotoisissa palveluissa noin neljäkymmentä eri organisaatiota. Vierailijoita sivustolla on reilut pari tuhatta vuorokaudessa. RAY:n avustuksella edelleen monipuolistetaan Tukinetin palveluita ja uudistetaan sivustoa.

"Nykyisen sivuston ulkoasu ja käytettävyys on ajalta ennen nykyisiä älypuhelimia ja tabletteja. Siitä huolimatta sivuston käyttö on lisääntynyt vuosittain. Perusasiat on siis onnistuttu tekemään oikein ja nyt on hyvä aika päivittää palvelu" Toteaa Tiensuu.